Dandelion heeft verschillende schoolprogramma's ontwikkelt voor voorlichting over dood, rouw en uitvaart voor het primair en voorgezet onderwijs.

 

Door in het onderwijs open te staan voor rouwbeleving kunnen kinderen, leerkrachten en ouders wennen om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken bij hun kinderen.

Het belang van voorlichting over de dood, rouw en uitvaart in de klas is dat kinderen op een rustige en veilige manier kennis kunnen maken met het onderwerp en alle facetten daarom heen.

Door met rouwbeleving bezig te zijn, leren kinderen wat dood is, wat er gebeurt was iemand dood gaat en wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken. 

 

"De dood is een natuurlijk begrip, waar we liever niet aan willen denken, en terecht, maar ik gun het de kinderen om een beetje voorbereid te zijn als ze er mee te maken krijgen." - Evelien Ligthart

 

Dandelion biedt twee verschillende programma's, zowel voor het primair als voorgezet onderwijs. 

 

Zo is er de Dandelion in de klas, waarbij er in de klas aandacht is voor alle onderwerpen en vragen over dood, rouw en uitvaart.

Aan de hand van foto's, prentenboeken, knutsels, Lego, handpopbegeleiding en een kringgesprek maken de kinderen kennis met hun rouwbeleving. Er wordt uitgegaan vanuit de input van de groep.

 

Uniek in Nederland is de Excursie Een Dagje Dood, waarbij Dandelion de klas mee neemt naar een begraafplaats, crematorium en uitvaartcentrum. Voorafgaande aan de excursie komt Dandelion in de klas om de kinderen voor te bereiden op deze bijzondere excursie.

 

Des gewenst geeft Dandelion voorafgaande aan ieder schoolprogramma een informatie avond voor ouders en leerkrachten.

Dandelion in de klas

Een Dagje Dood